Sústruženie

  • Zarovnanie brzdových kotúčov a bubnov pokiaľ to ich hrúbka dovoľuje / cena za kus 8,50 €
  • Zarovnanie zotrvačníkov a prítlačných kotúčov spojky
  • Zhotovenie závitov M a W, všetky stúpania

  • Vyrobenie matíc na dvojstĺpový zdihák FOG 4429020.
  • V pravo pôvodná matica, ktorá je do polovice prasknutá, vedľa sú vyrobené nové matice z Nylatron-u závit Tr.40x5mm, nosná a bezpečnostná na jeden stĺp.

Fotogaléria